You are currently viewing כל היתרונות בהקפאת ביציות – למה כדאי להקפיא ביציות?

כל היתרונות בהקפאת ביציות – למה כדאי להקפיא ביציות?

הקפאת ביציות מיועדת גם לנשים המתמודדות עם בעיה רפואית כזו או אחרות העלולה לפגוע ביכולות הפריון שלהן וגם לנשים מגיל 30 עד גיל 41 המעוניינות לשמר את פוריותן מכל סיבה שהיא שאינה רפואית. בכל המקרים, הפרוצדורה הרפואית לצרכי הקפאת ביציות מיושמת למטרות שימור הפריון במסגרת טיפולי IVF (הפריה חוץ גופית) עתידיים. 

הקפאת ביציות בהיבט החוקתי

בשנת 2011 נכנס לתוקפו התיקון לחוק הקפאת ביציות במסגרתו הליך ההקפאה הותר לכל אישה המעוניינת בכך במידה וגילה הוא בין 30 ל-41. התיקון לחוק חוקק על מנת לאפשר לכלל הנשים אשר אינן מתמודדות עם בעיה רפואית העלולה להשפיע על יכולות הפריון שלהן, לבצע את תהליך ההקפאה על מנת להעמיד לרשותן ביציות הניתנות להפריה חוץ גופית בשלב כזה או אחר במהלך חייהן. עד לשנת 2011, הקפאת הביציות התאפשרה אך ורק לנשים שלגביהן קיימת סיבה מוצדקת לתהליך על רקע סיבה רפואית. 

 

 

כל היתרונות בהקפאת ביציות 

הקפאת ביציות על רקע רפואי ו/או על עניין אישי בתהליך, מאפשר לכל אחת מהנשים שביניכן ליהנות ממספר יתרונות משמעותיים בדרך לשימור יכולות הפריון וביניהן:

  • פרוצדורה רפואית המיושמת באמצעות היחידות להפריה חוף גופיות הפועלות באישור ובפיקוח משרד הבריאות
  • אפשרות להקפאה של עד 20 ביציות בהן ניתן לעשות שימוש עד גיל 54 
  • הביציות נשמרות לאורך זמן – עד 5 שנים מיום השאיבה והעברת הביציות להקפאה (כולל אפשרות להארכת התקופה) 


מעבר לכך, חשוב לציין את העובדה שתהליך הקפאת הביציות מהווה אלטרנטיבה מעשית לשימור יכולות הפריון גם לנשים המתמודדות עם בעיה רפואית וגם לכלל הנשים (מגיל 31 עד 40) המעוניינות בכך מכל סיבה שהיא. חשוב לציין שבניגוד למימון התהליך במקרים בהם ההקפאה מתבצעת על רקע סיבות רפואיות, הקפאת ביציות באופן פרטי לנשים המעוניינות בכך, הוא תהליך הכרוך בתשלום מלא 

מה הסיכויים להשגת היריון באמצעות ביציות מוקפאות?

כל היתרונות בהקפאת ביציות אומנם לא מבטיחות לכם היריון עתידי במאת האחוזים, אך פרוצדורת ההקפאה בהחלט מסייעת לשמירה על יכולות הפריון שלכן. הסיכויים להשגת היריון באמצעות ביציות מוקפאות נקבע בהתאם למספר תנאים משתנים הכוללים בין היתר את גיל האישה ביום הקפאת הביציות, את מספר הביציות שהן נעשה שימוש ואת גיל האישה ביום הפשרת הביציות והפרייתן בתנאי מעבדה. 

הקפאת ביציות מסיבות שאינן רפואיות 

התיקון לחוק הקפאת ביציות משנת 2011, מאפשר לכל אישה באשר היא (מגיל 31 עד גיל 40) לקבל את ההחלטה בנוגע להקפאת ביציותיה למטרות שימוש עתידי. מיום החלת החוק, חל גידול משמועתי במספר ההליכים הרפואיים המיושמים לצרכי הקפאת ביציות, כאשר השימוש בביציות המוקפאות מהווה אופציה חלופית במקרים בהם לא מושג היריון טבעי בתקופות בהן האישה מעוניינת להיכנס להיריון. למידע נוסף על תהליך הקפאת ביציות לחצו כאן